Information om hur vi hanterar GDPR.

Här kan ni läsa mer om hur vi hanterar GDPR. Xonet/Martin Hanngren som personuppgiftsbiträde lagrar och hanterar personuppgifter som namn, funktion, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, avtalsägare, fakturareferens och behöriga beställare för att kunna leverera våra tjänster och upprätthålla våra ingångna kundavtal samt för att nå ut med information. Det i enlighet med Datainspektionens undantagsregel gällande avtal.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

I de fall tjänsten kräver att Xonet/Martin Hanngren anlitar andra personuppgiftsbiträden, som t.ex. Microsoft, säkerställs att dessa andra personuppgiftsbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem att tillhandahålla minst den nivå av dataskydd som Griffel avkrävs enligt GDPR.